Menu

 

 

 Szkoła Podstawowa nr 204
z oddziałami gimnazjalnymi

ul. Bajkowa 17/21
tel. 22-615 73 43 lub 22-615 58 83
sp204@bajkowa.edu.pl

„Lato w Mieście” 2019 

uprzejmie informujemy, iż zapisy do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń, znajdującego się pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, rozpoczynają się 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00  i potrwają do 30 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00

Szanowni Rodzice klas I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/20,

Zarząd Transportu Miejskiego zwraca się z prośbą, aby po zakończonej rekrutacji (po 24 kwietnia 2019),  Rodzice Uczniów złożyli wnioski o wyrobienie Karty Ucznia. Termin składania wypełnionych wniosków do sekretariatu szkoły mija 31 maja 2019 r.  Do 31 lipca 2019 r.  ZTM dostarczy wyrobione Karty Ucznia do szkoły .


 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informuję, że uczniowie klas III gimnazjum i VIII SP zakończyli obowiązkowe egzaminy.

Dodam, że wszystkie egzaminy przebiegły bez zakłóceń i według procedur CKE. Jestem przekonana, że wyniki egzaminów będą odpowiadały oczekiwaniom Uczniów i ich Rodziców, a także otworzą możliwości realizacji dalszych edukacyjnych planów.

Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18.04 do 23.04.2019r.

A przed nami czas Świąt Wielkanocnych...

Z tej okazji chciałabym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia - mnóstwa wiosennego optymizmu i pogody ducha, radości i spokoju każdego dnia, świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Jednocześnie informuję, że akcja strajkowa nie została odwołana bądź zawieszona. Ze względu na wyjątkową sytuację- również w okresie poświątecznym- bardzo proszę o śledzenie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus Synergia, na stronie internetowej i Fb, na których będą zamieszczane aktualne informacje.

 

Z wyrazami szacunku,

Monika Prochot

17.04.2019r.

 

 

 

Szanowni Rodzice!

     W trosce o dobro Dzieci i wobec przedłużającego się strajku Nauczycieli zwracamy się do Państwa z apelem. Zarówno Rodzicom, jak i nam Nauczycielom zależy na natychmiastowym rozwiązaniu kryzysowej sytuacji w oświacie i zawarciu porozumienia pomiędzy strajkującymi a Rządem RP. Przedłużający się strajk nie leży w interesie Uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz Szkoły.

Jednocześnie, żyjąc w kraju demokratycznym, mamy prawo do wyrażania naszego zdania, przypomnijmy więc Rządowi, że jego obowiązkiem jest zagwarantowanie wszystkim Dzieciom realizacji konstytucyjnego prawa do nauki, a nam Nauczycielom do godnych warunków pracy i płacy.

Prosimy, aby w dniach 15-18 kwietnia 2019 r. włączyli się Państwo do akcji wysyłania do Premiera Rządu RP oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej z żądaniem zażegnania konfliktu.

W temacie wiadomości wpisujemy: Apel o szybkie zażegnanie kryzysu w szkołach!

W treści wiadomości każdy może napisać swój osobisty apel lub skorzystać z zaproponowanego tekstu, który brzmi: „Wyrażamy zaniepokojenie brakiem konkretnych działań zmierzających do konstruktywnego rozwiązania sporu ze strajkującymi nauczycielami. Apelujemy o poważne potraktowanie ich postulatów i rozwiązanie trudnej sytuacji w oświacie, co jest obowiązkiem rządzących.”

Adresy mailowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz MEN:

Mamy nadzieję, że głos Rodziców, Nauczycieli oraz Wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej Oświaty, zostanie usłyszany.

Z poważaniem

Komitet Strajkowy

Szkoły Podstawowej nr 204

w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Rodziców

w związku z sytuacją spowodowaną możliwym strajkiem nauczycieli

z 4 kwietnia 2019

Powrót

List Prezydenta m. st. Warszawy do Rodziców

z 29 marca 2019

Powrót

Informacja o bezpłatnych zajęciach w Wawrze

Informacja o bezpłatnych zajęciach organizowanych w Dzielnicy Wawer przez WCK, biblioteki, czytelnie, ośrodek sportu i rekreacji oraz Stacje Falenica, gdzie rodzice będą mogli spędzić czas z dzieckiem, jeżeli szkoła lub przedszkole będzie zamknięte w okresie strajku

Informacja zbiorcza do pobrania

Powrót


 

Rekrutacja po SP i Gimnazjum 2019/2020

Egzaminy ósmoklasisty i gimnazjalne 2019

** A K T U A L N O Ś C I **

Wyszukiwanie

1% na rzecz RR

Karta ucznia

Kreatywna Fizyka i Technika

BIULETYN 2018/19

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6073298

Niepodległa - MEN