Menu

Rozkład dzwonków

 

 

Klasa 2GB uczestniczy w roku szkolnym 2016/2017 w Edukacji Filmowej w kinie Muranów. Klasa uczęszcza na cykl pt. Między kulturami.  

W opinii organizatorów „tytuły z tego zestawienia układają się w filmową podroż po krajach o rożnych kulturach, wyznaniach, systemach politycznych i poziomach gospodarczych. Kontakt ucznia z proponowanymi filmami jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy o otaczającym świecie i jego problemach; tym samym wpływa na kształtowanie odpowiednich postaw społecznych. Cykl pokazuje, że choć współczesna zglobalizowana kultura wydaje się jednorodna, to podobieństwa są jednak tylko pozorne.

Zestawione w cyklu filmy prezentują, w jaki sposób religia i kultura wpływają na życie ich rówieśników w rożnych częściach świata. Tematy prelekcji i przygotowane materiały dydaktyczne uświadamiają uczniom, że dzieci w Indiach, Iranie, Afganistanie, Arabii Saudyjskiej i innych krajach mają podobne problemy w okresie dojrzewania jak oni, podobne marzenia i podobnie patrzą na świat. Poznane filmy przyczynią się do kształtowania w gimnazjalistach postaw tolerancji i empatii, a także poszerzą ich wiedzę o życiu społecznym i politycznym na świecie. Różnice międzykulturowe ukazane przez twórców filmowych pozwolą uczniom na zapoznanie się z takimi terminami jak: asymilacja, izolacja, tożsamość etniczna czy narodowość. Wybór powyższego programu umożliwi przedstawienie wymienionych zagadnień w sposób wieloaspektowy i interdyscyplinarny.”

Uczniowie dzięki pracy z cyklem Między kulturami:

  • rozwiną kompetencje związane z inteligencją społeczną i emocjonalną,
  • poznają ważne zagadnienia z zakresu socjologii i kulturoznawstwa,
  • będą kształtować postawy tolerancji wobec rożnych kultur i religii,
  • udoskonalą umiejętności dyskusji i prezentowania własnego stanowiska.

Uczniowie obejrzeli już film pt. Milioner z ulicy. Przed nimi filmy:  Cygan, Dziewczynka w trampkach, Fighter – kochaj i walcz, Latawce, Persepolis, Przeznaczone do burdelu, Slumdog.

 

Klasa 2GB w październiku po raz pierwszy wybrała się na film do kina Muranów. Uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem obejrzanego filmu. Z niemniejszym zaciekawieniem słuchali prelekcji na temat Slumdoga. Problemy poruszone w filmie zostały również przedyskutowane na godzinie wychowawczej.

 

Anna Nowak-Łoś

 

STREFA KIBICA w SP204

LATO W MIEŚCIE 2018

DOBRY START

Wyprawka dla 1 klasy

Poradnik MEN

List MEN

List Zarządu Dzielnicy

ALBUMY O WAWRZE

OBWODY SZKÓŁ

Niepodległa - MEN

Karta ucznia

SZKOŁA W ZMIANIE

WARS i SAWA

Współpracujemy z

Biuletyn szkolny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5330754