Menu

 

ABC zachowania się uczniów
podczas przerw

 1. Nie wybiegaj z klasy, nie biegaj po korytarzu
 2. Nie korzystaj z telefonu. Powinien być wyłączony i włożony do torby szkolnej. W szczególności zabronione jest nagrywanie filmów i fotografowanie bez uzgodnienia z nauczycielem i dyrektorem szkoły
 3. Ustaw się przed klasą po usłyszeniu dzwonka
 4. Po szkole chodź tylko w obuwiu zmiennym
 5. Nie bij i nie popychaj kolegów i koleżanek
 6. Nie używaj wulgarnych słów
 7. Nie niszcz sprzętu i dekoracji
 8. Nie siadaj na parapetach (w łączniku)
 9. Dbaj o porządek,  wrzucaj śmieci do kosza
 10. Nie przebywaj w toalecie bez potrzeby, zakręcaj kran, nie niszcz urządzeń sanitarnych
 11. Nie opuszczaj terenu szkoły bez wiedzy nauczyciela
 12. Unikaj niebezpieczeństw zabaw lub gier, czy też sytuacji w szkole i na boisku, które mogą w konsekwencji prowadzić do groźnych urazów
 13. Reaguj na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania i zgłaszaj natychmiast nauczycielowi dyżurującemu

Pamiętaj uczniu!

Przerwa jest po to, abyś mógł:

 • Odpocząć
 • Porozmawiać z kolegami i koleżankami
 • Zjeść śniadanie
 • Przygotować się do następnej lekcji

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6353464