Menu

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W odpowiedzi na potrzeby naszych uczniów, postanowiliśmy stworzyć kolejną okazję na zwiększenie szans naszych podopiecznych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych.

Zgłosiliśmy naszą szkołę do wieloetapowej Olimpiady z języka angielskiego, która jest wpisana na listę MEN i jej laureaci są zwolnieni z pisania egzaminu (Gimnazjalnego oraz Ósmoklasisty) z języka angielskiego.

Terminarz Olimpiad:

do 20.09.2018r - zgłaszanie się chętnych (do szkolnych koordynatorów Olimpiady osobiście bądź poprzez dziennik Librus)

19.10.2018r. 12.00-12.45 - etap I cz. I - test pisemny forma papierowa - 45 pkt i więcej - zakwalifikowani do kolejnej części

5.11.2018r. - test online- wyniki 75% i więcej - zakwalifikowani do kolejnego etapu

3.12 - etap II cz. I - test online - ogłoszenie wyników oraz kwalifikacji do części II, etapu II - 07.01.2019r.

Ogłoszenie tematu pracy projektowej oraz jej założeń 07.01.2019.

Część II etap II - umieszczenie pracy projektowej w systemie od 14.01.2019 od godziny 10:00 do 10.02.2019 do godziny 10:00.

Ogłoszenie wyników - II część, etap II - oraz kwalifikacji do III części - 14.02.2019.

Część III etap II - rozmowa on-line 18.02.2019 do 28.02.2019 zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

Ogłoszenie wyników części III etapu II oraz kwalifikacji do III etapu - 01.03.2019.

Cześć I etap III- test on-line 04.03.2019 od godziny 10:00 do 07.03.2019 do godziny 10:00

Po części I etapu III nie następuje ogłoszenie wyników.

Część II etap III - rozmowa on-line od 11.03.2019 do 14.03.2019 zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

Ogłoszenie wyników III etapu (część I i II) 18.03.2019.

Wysyłka zaświadczeń dla laureatów i finalistów 18-30.03.2019 na adres szkoły.

więcej szczegółów: http://www.ojag.wsjo.pl/

Chętnych uczniów (z klas 8SP i 3GM) prosimy o zgłaszanie się do szkolnych koordynatorów Olimpiady osobiście bądź poprzez dziennik Librus.

Serdecznie zachęcamy.

Szkolni Koordynatorzy:

Justyna Kowalczyk-Marek

Irena Bełzak

Wyszukiwanie

Lato w Mieście

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Budżet obywatelski

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

BIULETYN 2018/19

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6291604