Menu

 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie zapraszają

na uroczystość Święta Szkoły połączonej z obchodami 60-lecia szkoły i Rocznicą Odzyskania Niepodległości w dniu 8 listopada 2018 w Szkole Podstawowej nr 204 w Warszawie przy ulicy Bajkowej 17/21

 

Program

9.40  Spotkanie przed szkołą i przemarsz ulicami Radości do kościoła

10.00 Msza Święta w Kościele p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Warszawie Radości przy ul. Wilgi 14

11.20 Uroczyste złożenie kwiatów i wieńców przy pamiątkowym obelisku na dziedzińcu szkoły

11.40 Część oficjalna w Szkole Podstawowej nr 204

 

Goście zaproszeni imiennie proszeni są o potwierdzenie obecności do 30 października 2018 na nr tel. 22-615 73 43 lub 22-615 58 83

 


 

Szanowni Państwo, Absolwenci, Nauczyciele, Emerytowani Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 204 i Gimnazjum nr 106

bieżący rok szkolny jest bardzo szczególny – obchodzimy sześćdziesięciolecie powstania naszej szkoły. 

Przygotowania do tego doniosłego wydarzenia trwają już od dłuższego czasu.

Centralne obchody jubileuszu przewidziane są na dzień 08.11.2018.

Jest to ogromne przedsięwzięcie wymagające zaangażowania całego zespołu.

Przewidziana jest między innymi wystawa pod tytułem: „Twarze 60-lecia”

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie nam na potrzeby tej wystawy swoich zdjęć. Prosimy, aby były to zdjęcia z dobrze widoczną twarzą - najchętniej w formie elektronicznej na adres:

Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację i wykorzystanie na potrzeby obchodów Święta Szkoły.

Z góry dziękujemy

Organizatorzy jubileuszu

 


 

Regulamin Projektu Literackiego

60 wspomnień na 60. rocznicę utworzenia Szkoły Podstawowej nr 204

Wspomnienia trwają przez całe życie

Wróćmy pamięcią na chwilę do przeszłości tej całkiem bliskiej, tej bardziej odległej

 i wspominajmy. Wiele historii związanych ze Szkołą na Bajkowej z pewnością żyje w naszej pamięci i powraca, zaskakując nas, wywołując uśmiech na twarzy. Podzielmy się tymi wspomnieniami, spiszmy je…………………..

1.    Organizatorem projektu są polonistki Szkoły Podstawowej nr 204 im.19. Pułku Ułanów Wołyńskich

2.    Zasięg: Projekt skierowany do uczniów, rodziców i pracowników, absolwentów i sympatyków Szkoły Podstawowej nr 204

3.    Uczestnicy: uczniowie, rodzice, absolwenci, pracownicy i sympatycy Szkoły Podstawowej nr 204.

4.    Cel: propagowanie twórczości literackiej - wspomnieniowej, promowanie talentów, wymiana doświadczeń między uczestnikami.

5.    Do projektu zgłaszane prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem.

6.    Prace należy przekazać do 31 października 2018 (włącznie) nauczycielom polonistom lub przesłać na adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 204

ul. Bajkowa 17/21

04-855 Warszawa

Z dopiskiem: „60 wspomnień…”

7.    Przystąpienie do projektu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi projektu. Organizatorzy nie zwracają przekazanych materiałów.

8.    Nadesłane prace  lub ich fragmenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 204 www.bajkowa.waw.pl/. Wszystkie prace stworzą biuletyn, który zaprezentowany zostanie w dniu Święta Szkoły oraz przekazany zostanie do biblioteki szkoły.

9.    Szczegółowych informacji udzielają koordynatorki projektu:

Magdalena Duraj – Kwas (694755541) oraz Agata Ludwiniak (691916714)

10.Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator.

11.Szkoła Podstawowa nr 204, reprezentowana przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe podane w zgłoszeniu jedynie w celu organizacji projektu. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły itp., w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach (strona internetowa, ulotki promocyjne, zdjęcia pamiątkowe) za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą.

12.Zgłoszenie uczestnika do projektu oznacza w rozumieniu organizatora zgodę uczestnika lub opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) na udział w projekcie.

Wyszukiwanie

Lato w Mieście

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Budżet obywatelski

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

BIULETYN 2018/19

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6291569