Menu

 

STREFA CISZY

Od 13 listopada 2018 r. w naszej szkole zostanie eksperymentalnie udostępniona górna sala gimnastyczna jako STREFA CISZY (przez 2 tygodnie na próbę). Będzie ona przeznaczona dla uczniów, którzy chcą spędzać przerwę w ciszy i spokoju, wykonując czynności, które nie powodują hałasu. Strefa ciszy będzie otwarta w czasie wszystkich przerw do godz. 14:00. Uczniowie przebywający w strefie ciszy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu.

REGULAMIN STREFY CISZY

1.            Strefa ciszy znajduje się na górnej sali gimnastycznej i dostępna jest codziennie podczas wszystkich przerw do godz. 14:00. Strefa ciszy jest przeznaczona dla uczniów z klas I-VIII i III Gim, którzy chcą spędzić przerwę w spokoju, skupieniu i ciszy, wykonując czynności, które nie powodują hałasu.

2.            W strefie ciszy można czytać i odpoczywać.

3.            W strefie ciszy nie wolno:

             rozmawiać

             biegać

             korzystać z urządzeń elektronicznych

             wykonywać jakichkolwiek czynności powodujących hałas

             jeść

             śmiecić

4.            Uczniowie wchodzący lub wychodzący ze strefy ciszy starają się robić to po cichu, tak aby nie przeszkadzać innym.

5.            Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu i posłuszeństwa wobec nauczyciela dyżurującego.

6.            Naruszenie regulaminu powoduje wyproszenie ucznia ze strefy ciszy i wyciągnięcie konsekwencji według szkolnego systemu oceniania (uwagi).

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6353469