Menu

 

Szkoła Podstawowa Nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich
z oddziałami gimnazjalnymi
04-855 Warszawa ul. Bajkowa 17/21
tel. 22-615 73 43 lub 22-615 58 83

SEKRETARIAT

Powrót

Sekretariat
Marzena Dymowska
Agnieszka Kocko
sp204@bajkowa.edu.pl
 

 tel.22 615 58 83

 tel/fax.22 615 73 43 

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - czwartek7:30-17:00

piątek 7:30-16:00

W a ż n e! W godz. 12:00-14:00 sekretariat nie przyjmuje interesantów

Opłata skarbowa /rozporz. MEN z 28 maja 2010r./ za wydanie:

- 26 zł – duplikatu świadectwa

- 9 zł – duplikatu legitymacji szkolnej

Duplikaty wystawiane po okazaniu wpłaty na konto
Szkoły Podstawowej nr 204
Warszawa 04-855
ul. Bajkowa 17/21

 66103015080000000550997002

Świetlica

czynna codziennie w godz. 7:00 - 18:00

kierownik świetlicy mgr Iwona Goławska

tel. komórkowy 607 334 173

 

Biblioteka

kierownik  biblioteki mgr Urszula Niedźwiecka

Biblioteka jest otwarta codziennie od 8:00 do 16:00

biblioteka@bajkowa.edu.pl

 

Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego Librus

mgr Aleksandra Orzeł Zastępca Dyrektora

aleksandra.orzel@bajkowa.edu.pl

mgr Sławomir Iwański Zastępca Dyrektora

slawomir.iwanski@bajkowa.edu.pl

mgr inż. Aldona Łabęcka

aldona.labecka@bajkowa.edu.pl

 

Administrator szkolnej strony www

mgr Małgorzata Pawlik Zastępca Dyrektora

malgorzata.pawlik@bajkowa.edu.pl

 

Kierownik gospodarczy

Urszula Szablewska  w godz. 8:00 do 16:00 

kierownik@bajkowa.edu.pl

 

Kierownik stołówki

Renata Wirtek w godz. 6:30 do 14:30

intendent@bajkowa.edu.pl

 

Pielęgniarka

Urszula Górska

w godz. 7:45 do 16:35

 

Spis wewnętrznych numerów  telefonów

12 INFORMATYK

13 KUCHNIA

15 PEDAGOG

16 KIEROWNIK GOSPODARCZY

17 ŚWIETLICA

18 LOGOPEDA

19 PIELĘGNIARKA

20 SEKRETARIAT SP

21 SEKRETARIAT GIM

23 POKÓJ NAUCZYCIELSKI

25 KIEROWNIK STOŁÓWKI

27 SALA GIMNASTYCZNA

28 FAX

29 SZATNIA

30 BIBLIOTEKA

31 REEDUKATOR

32 HALA SPORTOWA

34 PEDAGOG

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6353405