Menu

 

"Realizacja programu profilaktycznego możliwa dzięki sfinansowaniu przez Wydział Zdrowia Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer"

 

Przemocy – Stop!

Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania przemocy wobec dzieci

Realizator: Centrum Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej Katarzyna Parusińska

 

Informacje na temat programu od realizatora:

 

Cele programu

 

Celem tego programu jest:

 

·                      zapobieganie powstawaniu przemocy w rodzinie,

 

·                     edukacja dzieci w zakresie praw do obrony, do pomocy i wsparcia w sytuacjach   przemocy,

 

·                     edukacja dorosłych w zakresie problematyki przemocy w rodzinie i konsekwencji  stosowania przemocy wobec dzieci

 

·                     podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców,

 

·                     podnoszenie wiedzy teoretycznej i praktycznej nauczycieli dotyczącej rozpoznawania ofiar przemocy i pomagania im,

 

                    zmotywowanie osób dorosłych do podejmowania działań profilaktycznych     i interwencyjnych w sytuacji przemocy wobec dzieci

 

Dokładny opis  programu

 

Program  powstał w oparciu o podręcznik do zajęć dla dzieci „Przemoc wobec dzieci” Alicji Pacewicz (PARPA Warszawa 2002) oraz własne doświadczenia w prowadzeniu zajęć profilaktycznych i pomaganiu rodzinom, w których jest przemoc i był prze kilka lat realizowany w Szkołach Podstawowych Ostrowa Wielkopolskiego i  Jarocina.

 

                        Na program składają się zajęcia dla dzieci, spotkania dla rodziców i szkolenie dla nauczycieli.

 

        Zajęcia dla uczniów dotyczą radzenia sobie w sytuacji gdy dziecko staje się ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej.

 

Zajęcia z rodzicami realizowane będą pod hasłem „Wychowanie bez przemocy”.

 

        Program przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich i czwartych Szkół Podstawowych, ich rodziców i nauczycieli.

 

        Zajęcia  z  uczniami  prowadzą  specjalnie  przeszkoleni  do  prowadzenia  tych  zajęć  młodzi  trenerzy, absolwenci Szkoły Trenerów INTRY, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych zajęć z dziećmi i młodzieżą i są pod stałą superwizją trenerów INTRY. Zajęcia z rodzicami i nauczycielami prowadzi Katarzyna Parusińska - psycholog, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy współudziale kotrenera

 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów  obejmują następujące tematy:

 

         Moje prawa i obowiązki

 

         Czy dzieci lubią być bite

 

         W jaki sposób można karać dzieci

 

         Nie dotykaj mnie, gdy nie mam na to ochoty

 

         Moje miejsca intymne i jak je mogę chronić

 

         Konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających

 

         Osoby, którym ufam, które mogą mi pomóc

 

 

 

Spotkania dla rodziców i szkolenie nauczycieli obejmują następujące tematy:

 

•   Przemoc wobec dzieci – jej rodzaje i konsekwencje stosowania

 

•    Profilaktyka przemocy

 

•   Wychowanie dziecka bez przemocy

 

•   Rozpoznawanie i pomaganie dzieciom, które są ofiarami przemocy

 

•   Specjalistyczne miejsca pomocy dzieciom – ofiarom przemocy

 

Formy i metody realizacji zadania

 

Zajęcia  prowadzone  są  z podziałem klas na dwie grupy. Praca w małych grupach umożliwia indywidualny kontakt trenera z uczestnikami warsztatów i zwiększa efektywność oddziaływań. Zajęcia prowadzone są metodami  aktywnymi,  z  wykorzystaniem  zabaw  i  ćwiczeń psychologicznych,  mikroedukacji,  dyskusji  i  modelowania  zachowań.  W  trakcie  realizacji programów  wykorzystywane  są  różnorodne  materiały  edukacyjne.

 

Dzięki technikom pracy warsztatowej uczestnicy mają okazję doświadczać na sobie i poddawać refleksji, zarówno te umiejętności, które posiadają, jak i nowo nabywane (nauczyciele). Uwaga skupiana jest na zadaniach, które sprzyjają budowaniu korzystnych dla uczestników postaw oraz na treningu nowych zachowań, poprzez ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Zajęcia prowadzone są w atmosferze wzajemnego wsparcia, sprzyjającej do podejmowania trudnych zadań, co wzmacnia istotnie poziom integracji uczestników.

 

·       

 

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6353362