Menu

 

 

REJESTRY  PROWADZONE  W  SP 204

-księga uczniów

-ewidencja uczniów

-księgi arkuszy ocen

-księga absolwentów

-księgi inwentarzowe

-rejestr pracowników i emerytów

-rejestr książeczek pracowniczych

-rejestr urlopów i zwolnień lekarskich

-rejestr aktów nadania na nauczyciela kontraktowego

-rejestr upoważnień

-rejestr umów

 -rejestr czasu pracy

-rejestr zamówień publicznych

-rejestr faktur CPV

-rejestr przedmiotów małowartościowych

-rejestr odzieży ochronnej

-rejestr pieczątek szkolnych

-rejestr wycieczek szkolnych

-rejestr legitymacji szkolnych

-rejestr wydanych świadectw

-rejestr zaświadczeń dla pracowników i uczniów

-rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych

-rejestr druków ścisłego zarachowania

-rejestr obowiązku szkolnego

-rejestr pism przychodzących i wychodzących

-rejestr wypadków

-rejestr protokołów Rad Pedagogicznych

-rejestr zastępstw

-rejestr opinii pedagogicznych

-rejestr stypendiów szkolnych

-rejestr ubytków

-rejestr inwentarzowy książek

-rejestr broszur

-rejestr czasopism

-rejestr materiałów audiowizualnych

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6353379